INS FREIE | NA PROSTO 2020

KULTURINTERVENTIONEN IN KÄRNTEN | KULTURNE INTERVENCIJE NA KOROŠKEM
11. – 13. September 2020

KULTURINTERVENTIONEN IN KÄRNTEN
KULTURNE INTERVENCIJE NA KOROŠKEM
11. – 13. September 2020

präsentiert von FLUX 23 und KD BARBA
V izvedbi FLUX23 in KD BARBA

INS FREIE | NA PROSTO 2020
INS FREIE | NA PROSTO 2020INS FREIE | NA PROSTO 2020

FREITAG / PETEK, 11. &
SAMSTAG / SOBOTA, 12. SEPTEMBER 2020

2 Interventionen zum Verwandeln und Hoffen /
2 intervenciji za preobrazbo in upanje

Laufend zwischen 11:00 – 18:00 Uhr /
Se izvaja med 11:00 in 18:00
Dreifaltigkeitssäule / Pestsäule, Alter Platz,
Klagenfurt / Celovec, Kärnten / Koroška

BREADED ESCALOPE
Entflammen & Verschmelzen
Das Kärntner Künstlerkollektiv lädt alle ein, bunte Kerzen zur Pestsäule zu bringen und diese selbst auf einem Gitterrost zu positionieren und anzuzünden. Das Wachs unterschiedlichster Kerzen, als Symbol für Empathie, kollektiven Zusammenhalt und Erinnern, tropft auf den Bildträger, fließt ineinander und vermischt sich. Das Zusammenbringen unterschiedlicher Kerzen verwandelt das Licht des Einzelnen zu einem kollektiven Schein, ein Bild der Hoffnung.
Bitte bringen Sie Ihre Kerzenreste mit!
Prižig & stalitev
Koroški umetniški kolektiv vabi vse, da h kužnemu znamenju prinesete pisane sveče, jih postavite na rešetke in sveče prižgete. Vosek različnih sveč, kot simbol za empatijo, kolektivno povezanost in spomin, bo kapljal nato na sliko, se pretakal drug v drugega in se tako mešal. Združitev različnih sveč spremeni svetlobo posameznika v kolektivni sijaj, v podobo upanja. Prinesite ostanke sveč!
www.breadedescalope.com/flux23

NOTGALERIE | Reinhold Zisser
ICH WERDE NICHT DULDEN, DASS IHR MICH ALLEINE LASST
Was 2015 als Besetzung einer verlassenen Notkirche aus dem Jahr 1946 begann entwickelte sich zur Metainstallation im öffentlichen Raum an der Schnittstelle zwischen Institution und Skulptur. Als Teil des partizipativen Bühnenstückes in acht Akten bringt Reinhold Zisser Splitterstücke der Notgalerie, die 2020 erneut abgebaut wird, zur Pestsäule in Klagenfurt, um sie dort an die Menschen zu verteilen. Interessent*innen können bereits vorab die nummerierten Stücke der Notgalerie reservieren.
NE BOM PRENAŠAL, DA ME PUSTITE SAMEGA
Kar se je leta 2015 začelo kot zasedba zapuščene zasilne cerkve iz leta 1946, se je sedaj razvilo v metainstalacijo v javnem prostoru na stičišču med inštitucijo in kiparstvom. Reinhold Zisser bo v okviru participativne uprizoritve v osmih dejanjih prinesel določene kose njegove galerije Notgalerie, ki bo leta 2020 ponovno razstavljena, in jih razdelil obiskovalcem pri kužnem znamenju v Celovcu. Zainteresirane stranke lahko oštevilčene kose že vnaprej rezervirajo v galeriji Notgalerie.
www.notgalerie.at/flux23

Freitag / petek, 11. & Samstag / sobota, 12. September 2020

Kunstpause zu Mittag / Umetniški odmor za kosilo
12:00 Breaded Escalope
12:30 Reinhold Zisser, Notgalerie

Samstag / sobota, Treffpunkt Pestsäule Klagenfurt/Celovec

17:00 Im Freien Zusammenkommen / Skupno srečanje na prostem
In der letzten Stunde der Interventionen an der Pestsäule in Klagenfurt können Menschen noch mitmachen, wiederkommen, sehen was geschehen ist und/oder sich noch ein letztes Mal mit den am Projekt beteiligen Künstlern austauschen.
V zadnji uri predstav pri kužnem znamenju v Celovcu lahko ljudje sodelujejo, se vrnejo nazaj, si ogledajo, kaj se je zgodilo in/ali izmenjujejo ideje z umetniki, ki so pri projektu sodelovali.

NEDELJA / SONNTAG, 13. SEPTEMBRA 2020
DO KONCA OKTOBRA / BIS ENDE OKTOBER

1 intervencija / 1 Intervention

15:00
Farovž Šentjakob / Pfarrhaus St. Jakob

WIRD BALD | Maria Legat
Überlegung zu HRANCA_._GRENZ
Odkritje transparenta »Wird bald« in pogovor z umetnico v domači skupnosti slikarke Marije Legat. Digitalno obdelana slika v velikem formatu, ki je že spomladi 2020 dajala upanje v Muzejski četrti/ Museumsquartier na Dunaju, zdaj predstavlja del simbolne meje v Rožu na pop-art način v okviru kulturnega društva SPD Rož in nam vsem daje skupno upanje.
Enthüllung des Banners »Wird Bald« und Gespräch mit der Künstlerin Maria Legat. Die großformatige digital bearbeitete Malerei, die bereits im Frühjahr 2020 vor dem Museumsquartier in Wien Hoffnung machte, legt sich nun über die symbolische Grenze in Pop-art-Geste des slowenischen Kulturverein SPD ROŽ und regt uns zum gemeinsam hoffen und überlegen an.

FLUX 23

IN KOOPERATION MIT SPD ROŽ

Klagenfurt | Land Kärnten | Bundeskanzleramt

Freitag, 11. September 2020
Fotos: Stefan Reichmann

Samstag, 12. September 2020
Fotos: Stefan Reichmann (15)
Lena Freimüller (2)

Sonntag, 13. September 2020
Fotos: Stefan Reichmann